Category Archives: Kmetijstvo in živinoreja

molzna-oprema

Čiščenje in dezinfekcija molzne opreme

Čiščenje in dezinfekcija molzne opreme zmanjšuje število bakterij na površinah. Vendar pa čiščenje in dezinfekcija ne odpravita  vse vrste bakterij. Čiščenje površine za 30 minut uniči skoraj vse bakterije in organizme. Potrebno je biti pozoren na vse vrste bakterij in organizmov, ter izbrati pravilno čiščenje in dezinfekcijo molzne opreme, glede na vsebnost in vrsto bakterij. Nekatere bakterije se uničijo nad temperaturo 120 stopinj Celzija, nekatere se uničijo pri povišanju PH vsebnosti in podobno.  Opremo in čiščenje je potrebno objaviti na steno vaše mlekarne. Natančen potek ukrepanja spojine, ki jih uporabljate in vode se razlikujejo zato morate svojega do potankosti opisati. Na začetku je potrebno opremo izprati z vsaj 60 stopinjami Celzija. To je potrebno storiti po vsakem molzenju, da preprečimo sušenje trdih delcev na površinah. Voda, ki je prevroča, lahko povzroči denaturacijo proteinov in proteinskega filma na površinah, medtem ko voda, ki je prehladna lahko  povzroči kristalizacijo maščob in nastanek mastnega filma na površinah. Pri pranju mora voda ostati nad 100 stopinj Celzija. Potrebno je začeti z nižjo temperaturo in jo kasneje povečevati. Prav tako je potrebno spustiti zrak v sam sistem in opremo.  Zrak je bistven in ključnega pomena pri učinkovitem čiščenju in dezinfekciji molzne opreme.…

Read More